Darmowe druki, szablony



Stosunek pracy

| kwestionariusz osobowy, umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwo pracy, ...|


Umowy zlecenia, o dzieło

| kwestionariusz, umowa zlecenie, zlecenie godzinowe, umowa o dzieło, wypowiedzenie, oświadczenie na potrzeby ubezpieczenia, ...|


Kadrowe

| Ewidencja czasu pracy, wniosek o urlop, ...|


Samochód w firmie

| ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego, ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby podatku VAT, protokół przekazania samochodu prywatnego, ...|